Kernenergie blijft een risico

Een artikel van Herman Damveld: De regering heeft gisteren, 26 september 2022, twee rapporten gepubliceerd over de rol van kernenergie in de energievoorziening. In de ‘Scenariostudie kernenergie’ gaat het vooral over de inpassing van kernenergie evenals de kosten en baten daarvan. Verschillende belangrijke kwesties komen echter niet aan de orde. Enkele voorbeelden. Een belangrijk uitgangspunt van het rapport is dat kernenergie een CO2-vrije energiebron wordt genoemd. Maar dat is niet juist, kernenergie draagt ook bij aan het broeikaseffect. Het rapport gaat weliswaar over radioactief afval maar noemt de problemen met de opslag bij de tijdelijke opslag bij de COVRA in Zeeland niet en gaat ook niet in op de…

Lees verderKernenergie blijft een risico

Kernenergie en kernafval in Zeeland en Noord-Nederland

Voorwoord De huidige regering van VVD, D66, CDA en CU kondigde in het coalitieakkoord van 15 december 2021 aan de kerncentrale Borssele langer in bedrijf te willen houden dan tot 2033. Ook zou de regering stappen zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales en daarvoor 5 miljard euro reserveren. Ten slotte zou het nieuwe kabinet zorgen “voor veilige, permanente opslag van kernafval.” Op 13 oktober 2022 vindt hierover een debat plaats in de Tweede Kamer. Het valt mij op dat de plannen vooral gaan over de kerncentrales en dat de regering zwijgt over hoe gezorgd gaat worden voor de veilige, permanente opslag van kernafval. Kerncentrales maken radioactief afval…

Lees verderKernenergie en kernafval in Zeeland en Noord-Nederland

De tijdelijke en definitieve berging van kernafval

Samenvatting: In het begin werd radioactief afval in de oceaan gedumpt. Toen dat niet meer mocht, wilde de regering opslag in de Noord-Nederlandse zoutkoepels. Maar daar was protest tegen en zo bedacht de regering een tijdelijke oplossing en dat werd de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Zeeland. Toen die opslagplaats er eenmaal was, deed de regering alsof het geen tijdelijke oplossing was, maar voor honderd jaar. Het argument voor  honderd jaar wachten was dat op die manier betere kennis verzameld zou kunnen worden. De echte reden is echter dat veel te weinig geld opzij gelegd is om die opslag nu te kunnen betalen. Toekomstige generaties krijgen de…

Lees verderDe tijdelijke en definitieve berging van kernafval

Veiligheidsrisico

In de kerncentrale Borssele hebben zich in totaal 455 bedrijfsstoringen voorgedaan. Daarbij vielen regelmatig belangrijke veiligheidsvoorzieningen uit, maar er is gelukkig geen ramp gebeurd. Dat de regering jodiumtabletten uitdeelt en rampenplannen heeft, laat zien dat we terdege rekening moeten houden met een ernstig kernongeval. Het gaat hier om een gebied tot op 100 kilometer van een kerncentrale. Maar als kernenergie veilig zou zijn, dan zijn jodiumtabletten niet nodig. Jodiumtabletten uitdelen betekent dat de regering aanvaardt dat kernenergie onveilig is. Jodiumtabletten geven schijnveiligheid. Bovendien is kernenergie een onverzekerbaar risico en in de visie van verzekeringsmaatschappijen onveilig, luidt onze conclusie. Ook deze kwestie bespreken we in dit overzicht. [pdf id='128']

Lees verderVeiligheidsrisico

Kerncentrales maken Frankrijk kwetsbaar door veiligheidsproblemen en klimaatcrisis

Door Herman Damveld. Halverwege mei 2022 lagen 30 van de 56 Franse kerncentrales stil voor veiligheidsonderzoek, brandstofwisseling en de uitgebreide tienjaarlijkse revisie.[1] Daarbovenop kwam dat verschillende kerncentrales in mei 2022 minder stroom mochten leveren omdat het koelwater te warm was door de eerste hittegolf van het jaar. Het Franse elektriciteitsbedrijf EDF heeft op 15 juli 2022 aangekondigd dat de kerncentrales Tricastin, Saint Alban en Bugey, allen gelegen aan de Rhône, minder stroom mogen leveren vanwege de tweede hittegolf van dit jaar.[2] Om te voorkomen dat deze kerncentrales helemaal zouden moeten sluiten, heeft de toezichthouder Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) na overleg met en met instemming van de regering op…

Lees verderKerncentrales maken Frankrijk kwetsbaar door veiligheidsproblemen en klimaatcrisis

Gas en kernenergie is niet groen!

De Goede zaak is een campagne gestart tegen het bestempelen van gas en kernenergie als een 'groene' investering. Daar wordt namelijk op 6 juli over gestemd in het Europarlement. Doe mee en stuur een mail naar de 6 Europarlementariërs die nog twijfelen. https://www.youtube.com/embed/rnbhwshiiOU

Lees verderGas en kernenergie is niet groen!

Nieuwe kerncentrales in Zeeland?

Informatieavond: nieuwe kerncentrales in Zeeland? Nog voor het einde van de zomer heeft Minister Jetten beloofd duidelijkheid te geven. Komen er twee nieuwe kerncentrales in Nederland, waar dan en hoe wordt het bouwproces opgestart? De kans is aanwezig dat één of wellicht zelfs beide centrales gebouwd gaan worden in Zeeland. Is Zeeland daar geschikt voor? Wat zijn de nadelen, wat zijn de risico’s? Past kernenergie sowieso wel in het nieuwe electriciteitssyteem? Veel vragen dus, waar de Zeeuwse Milieufederatie en WISE, samen met u, graag over wil spreken. Daarom bent u welkom op een informatie-avond . Op 28 juni zijn we in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, start is 20.00,…

Lees verderNieuwe kerncentrales in Zeeland?