Een artikel van Herman Damveld:
De regering heeft gisteren, 26 september 2022, twee rapporten gepubliceerd over de rol van kernenergie in de energievoorziening. In de ‘Scenariostudie kernenergie’ gaat het vooral over de inpassing van kernenergie evenals de kosten en baten daarvan. Verschillende belangrijke kwesties komen echter niet aan de orde. Enkele voorbeelden.

Een belangrijk uitgangspunt van het rapport is dat kernenergie een CO2-vrije energiebron wordt genoemd. Maar dat is niet juist, kernenergie draagt ook bij aan het broeikaseffect. Het rapport gaat weliswaar over radioactief afval maar noemt de problemen met de opslag bij de tijdelijke opslag bij de COVRA in Zeeland niet en gaat ook niet in op de vraag wat er daarna moet gebeuren met het kernafval dat een miljoen jaar gevaarlijk blijft.

In het rapport wordt weliswaar genoemd dat een kerncentrale op ruime afstand (minimaal 5 kilometer) van een dichtbevolkt gebied moet staan. Echter, de werkelijke reden hiervoor is dat op deze manier voorkomen moet worden dat bij een ernstig ongeluk met een kerncentrale veel slachtoffers vallen: de straal van 5 kilometer is alleen maar nodig als terdege rekening gehouden moet worden met een ernstig ongeluk.

Ook noemt het rapport niet dat kernenergie een onverzekerbaar risico is, met als gevolg dat schade door een groot ongeluk maar voor een deel gedekt zal worden. Maar als kerncentrales veilig zijn, zoals de voorstanders van kernenergie beweren, waarom moet de aansprakelijkheid dan beperkt worden? Dus óf de kerncentrales zijn veilig en de aansprakelijkheid is onbeperkt, óf ze zijn onveilig en dan moeten we die kerncentrales niet bouwen.

Zie ook het artikel Kernenergie en kernafval in Zeeland en Noord-Nederland