In de kerncentrale Borssele hebben zich in totaal 455 bedrijfsstoringen voorgedaan. Daarbij vielen regelmatig belangrijke veiligheidsvoorzieningen uit, maar er is gelukkig geen ramp gebeurd. Dat de regering jodiumtabletten uitdeelt en rampenplannen heeft, laat zien dat we terdege rekening moeten houden met een ernstig kernongeval. Het gaat hier om een gebied tot op 100 kilometer van een kerncentrale. Maar als kernenergie veilig zou zijn, dan zijn jodiumtabletten niet nodig. Jodiumtabletten uitdelen betekent dat de regering aanvaardt dat kernenergie onveilig is. Jodiumtabletten geven schijnveiligheid. Bovendien is kernenergie een onverzekerbaar risico en in de visie van verzekeringsmaatschappijen onveilig, luidt onze conclusie. Ook deze kwestie bespreken we in dit overzicht.