Voorwoord

De huidige regering van VVD, D66, CDA en CU kondigde in het coalitieakkoord van 15 december 2021 aan de kerncentrale Borssele langer in bedrijf te willen houden dan tot 2033. Ook zou de regering stappen zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales en daarvoor 5 miljard euro reserveren. Ten slotte zou het nieuwe kabinet zorgen “voor veilige, permanente opslag van kernafval.” Op 13 oktober 2022 vindt hierover een debat plaats in de Tweede Kamer.

Het valt mij op dat de plannen vooral gaan over de kerncentrales en dat de regering zwijgt over hoe gezorgd gaat worden voor de veilige, permanente opslag van kernafval. Kerncentrales maken radioactief afval dat een miljoen jaar gevaarlijk blijft. In Zeeland is een bovengrondse opslag van radioactief afval bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Daarbij gaat het om honderd jaar. De vraag blijft hoe een veilige opslag de resterende 999.900 jaar gewaarborgd wordt. In dat verband worden de zoutkoepels in Noord-Nederland genoemd. Zoutkoepels zijn echter ook nodig voor de opslag van waterstof. Het is tijd voor een keuze. Opslag van kernafval en opslag van waterstof gaan niet samen.


[pdf id=’144′]