Inleiding

De kerncentrale Borssele is 49 jaar in bedrijf, terwijl de oorspronkelijk voorziene bedrijfs-
duur veertig jaar was. Een historie van de kerncentrale Borssele van de hand van Herman Damveld.