• Wat is Stroom naar de Toekomst?

  “Stroom naar de Toekomst” is een groeiende groep mensen die de energietransitie serieus neemt. De na ons komende generaties  -onze (klein)kinderen- hebben recht op een leefbare wereld. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen in andere delen van de wereld. In het akkoord van Parijs – om de temperatuurstijging op aarde tot max 1,5 graad Celsius te beperken- én de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties wordt verwoord wat voor ons belangrijk is. https://www.sdgnederland.nl/

  Bij ons werk richten we ons vooral op de energievoorziening en de manier waarop we dat toekomstgericht kunnen doen. Bij die toekomst horen de vele technologische oplossingen die uit de laboratoria en werkplaatsen komen en die ons in staat stellen ons energiesysteem steeds slimmer en zuiniger te laten werken.

  Wij weten dat het een enorme inspanning vraagt om ‘de Parijse doelen’ te halen.  We weten dat we dat binnen een paar decennia moeten doen en we weten dat we ‘alles uit de kast moeten halen’ om dat te bereiken.

  Waarom maakt Stroom naar de Toekomst zich druk over kernenergie?

  Omdat we denken dat kernenergie ‘een mooie toekomst achter zich heeft’.  Anders gezegd, kernenergie is een technologie uit het verleden. De volgende overwegingen zijn dan voor ons belangrijk:

  • Het is een te dure oplossing.
   Kernenergie wordt steeds duurder, iedere nieuwe centrale is weer (stukken) duurder dan de vorige. In Frankrijk, Finland en Groot Brittannië betalen ze nu leergeld. (https://www.nvde.nl/nvdeblogs/kalavasta-geeft-objectieve-analyse-van-tekortkomingen-kernenergiestudie-enco/ )
  • Het komt te laat.
   Als we in Nederland een paar kerncentrales willen bouwen zijn we zeker twintig jaar verder voor die stroom gaan leveren. En tegen die tijd moeten we bijna klaar zijn om onze samenleving CO2 neutraal te maken.
  • Het is moeilijk in te passen in een duurzaam stroomsysteem.
   het toekomstig energiesysteem wordt door duurzame bronnen gedragen. Een flexibel systeem waarin steeds meer mensen producten en consument zijn. Wind- en zonnestroom wint de concurrentiestrijd met kernstroom omdat simpelweg de kosten daarvan veel lager zijn. Daardoor verkopen kerncentrales hun stroom alleen als er tijdelijk te weinig zon- en winstroom is. Dat maakt het hele systeem nóg duurder.
  • Het afvalprobleem.
   Kerncentrales maken gevaarlijk afval waar we goed voor moeten zorgen. Iedereen weet dat. Toch is er nog steeds geen ‘eindberging’, een plek waar het afval duizenden jaren veilig wordt opgeborgen. Niet toevallig stelt de EU dat wel als eis bij kernenergie.
  • Het is niet nodig.
   Kernenergie is niet per se nodig om de klimaatdoelen via de duurzame weg te halen, berekende TNO onlangs. Met die conclusie is het dan ook onlogisch om miljarden subsidie weg te laten vloeien van schone energie naar kernenergie, zoals de EU heeft besloten.

  Wie zijn de mensen achter Stroom naar de Toekomst?

  In Stroom naar de Toekomst komen mensen met verschillende achtergronden en leeftijd bijeen om ons energiesysteem duurzaam, veilig en betaalbaar te houden. Sommigen lopen al jaren mee. Zij bedachten in de jaren ’80 van de vorige eeuw de slogan ‘Geen kernenergie of kolen, neem een molen’.  Dat met die molens is een groot succes geworden. Net als al die zonnepanelen. Jonge mensen die de noodzaak van een serieuze energietransitie zien sluiten aan.
  Stroom naar de Toekomst is weliswaar een in Zeeland gewortelde beweging met uitstekende contacten in de Zeeuwse samenleving en de Zeeuwse politiek maar kiest bewust voor goede contacten met landelijke organisaties en kennisinstituten op het gebied van energie en milieu.

  Hoe kun je meedoen?

  • Je kunt meedoen in de ‘denktank’ van Stroom naar de toekomst . Die denktank probeert goede vragen te formuleren over kernenergie en zoekt daar antwoorden bij.
  • Je kunt een rol spelen bij het vergroten van onze achterban, vooral via de social media
  • Je kunt meedoen in de groep die activiteiten, bijeenkomsten e.d. organiseert.
  • Vormgevers, tekstschrijvers en andere creatievelingen zijn welkom om passend te communiceren met mensen om ons heen.
  • Je kunt meehelpen door een financiële bijdrage te leveren. Dat kan via bankrekening NL94 TRIO 0197 8930 90 van WISE Nederland ovv ‘Stroom naar de Toekomst’.

  Wil je meedoen of heb je een vraag? Vul dan het volgende formulier in.