Borssele 2 en 3, doch ’t nie ! – persbericht Zeeuwse debatweek

Borssele 2 en 3, doch 't nie ! Zeeuwse debatweek kernenergie Het Zeeuwse burgerinitiatief Stroom naar de Toekomst organiseert in de week vanaf 11 februari een Zeeuwse debatweek over kernenergie onder het motto "Borssele 2 en 3, doch 't nie !". In deze debatweek gaan vrijwilligers op pad om in Zeeland circa 75.000 raamposters te verspreiden, staat de groep op marktpleinen om informatie te geven en worden in 5 plaatsen debatavonden met provinciale politici georganiseerd. Stroom naar de Toekomst is een Zeeuws initiatief van burgers dat zeer kritisch staat tegenover de plannen om 2 nieuwe kerncentrales in Borssele te bouwen.  In de debatweek wil de groep laten zien dat…

Lees verderBorssele 2 en 3, doch ’t nie ! – persbericht Zeeuwse debatweek

Tweede kamer over kerncentrales te Borssele en over kernafval: citaten

De Tweede Kamer heeft op 20 december jl. een debat gehouden over kernenergie. Daarbij ging het zowel over de vestiging van nieuwe kerncentrales in Zeeland als over de vraag wat er met het kernafval moet gebeuren. Over deze twee thema’s hebben we de relevante citaten bij elkaar gezet, zodat de lezer zelf een oordeel kan vormen over het gezegde.

Lees verderTweede kamer over kerncentrales te Borssele en over kernafval: citaten

Wat is Stroom naar de Toekomst?

“Stroom naar de Toekomst” is een groeiende groep mensen die de energietransitie serieus neemt. De na ons komende generaties  -onze (klein)kinderen- hebben recht op een leefbare wereld. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen in andere delen van de wereld. In het akkoord van Parijs – om de temperatuurstijging op aarde tot max 1,5 graad Celsius te beperken- én de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties wordt verwoord wat voor ons belangrijk is. https://www.sdgnederland.nl/ Bij ons werk richten we ons vooral op de energievoorziening en de manier waarop we dat toekomstgericht kunnen doen. Bij die toekomst horen de vele technologische oplossingen die uit de laboratoria en werkplaatsen komen en die…

Lees verderWat is Stroom naar de Toekomst?

Inzicht in energie en energieverbruik

Dagelijks verschijnen er berichten over de aardgaswinning met de aardbevingen in de provincie Groningen, de klimaatverandering en de energieprijzen.   Het is ons opgevallen dat in de berichtgeving bijna nooit aan de orde komt wat energie is, hoeveel energie Nederlanders gebruiken en wat de gevolgen daarvan zijn. Tegelijkertijd stelt de regering vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond in: 1,45 euro per kubieke meter  voor gas tot een verbruik van 1200 kubieke meter en 0,40 euro per kilowattuur voor stroom tot een verbruik van 2900 kilowattuur. Volgens berekeningen van Milieu Centraal gaat een huishouden met een gemiddeld energieverbruik dan maximaal 230 euro per maand aan energiekosten betalen. En in november…

Lees verderInzicht in energie en energieverbruik

Kernenergie blijft een risico

Een artikel van Herman Damveld: De regering heeft gisteren, 26 september 2022, twee rapporten gepubliceerd over de rol van kernenergie in de energievoorziening. In de ‘Scenariostudie kernenergie’ gaat het vooral over de inpassing van kernenergie evenals de kosten en baten daarvan. Verschillende belangrijke kwesties komen echter niet aan de orde. Enkele voorbeelden. Een belangrijk uitgangspunt van het rapport is dat kernenergie een CO2-vrije energiebron wordt genoemd. Maar dat is niet juist, kernenergie draagt ook bij aan het broeikaseffect. Het rapport gaat weliswaar over radioactief afval maar noemt de problemen met de opslag bij de tijdelijke opslag bij de COVRA in Zeeland niet en gaat ook niet in op de…

Lees verderKernenergie blijft een risico