Borssele 2 en 3, doch ’t nie ! – persbericht Zeeuwse debatweek

Borssele 2 en 3, doch 't nie ! Zeeuwse debatweek kernenergie Het Zeeuwse burgerinitiatief Stroom naar de Toekomst organiseert in de week vanaf 11 februari een Zeeuwse debatweek over kernenergie onder het motto "Borssele 2 en 3, doch 't nie !". In deze debatweek gaan vrijwilligers op pad om in Zeeland circa 75.000 raamposters te verspreiden, staat de groep op marktpleinen om informatie te geven en worden in 5 plaatsen debatavonden met provinciale politici georganiseerd. Stroom naar de Toekomst is een Zeeuws initiatief van burgers dat zeer kritisch staat tegenover de plannen om 2 nieuwe kerncentrales in Borssele te bouwen.  In de debatweek wil de groep laten zien dat…

Lees verderBorssele 2 en 3, doch ’t nie ! – persbericht Zeeuwse debatweek

Tweede kamer over kerncentrales te Borssele en over kernafval: citaten

De Tweede Kamer heeft op 20 december jl. een debat gehouden over kernenergie. Daarbij ging het zowel over de vestiging van nieuwe kerncentrales in Zeeland als over de vraag wat er met het kernafval moet gebeuren. Over deze twee thema’s hebben we de relevante citaten bij elkaar gezet, zodat de lezer zelf een oordeel kan vormen over het gezegde.

Lees verderTweede kamer over kerncentrales te Borssele en over kernafval: citaten

Wat is Stroom naar de Toekomst?

“Stroom naar de Toekomst” is een groeiende groep mensen die de energietransitie serieus neemt. De na ons komende generaties  -onze (klein)kinderen- hebben recht op een leefbare wereld. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen in andere delen van de wereld. In het akkoord van Parijs – om de temperatuurstijging op aarde tot max 1,5 graad Celsius te beperken- én de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties wordt verwoord wat voor ons belangrijk is. https://www.sdgnederland.nl/ Bij ons werk richten we ons vooral op de energievoorziening en de manier waarop we dat toekomstgericht kunnen doen. Bij die toekomst horen de vele technologische oplossingen die uit de laboratoria en werkplaatsen komen en die…

Lees verderWat is Stroom naar de Toekomst?

Inzicht in energie en energieverbruik

Dagelijks verschijnen er berichten over de aardgaswinning met de aardbevingen in de provincie Groningen, de klimaatverandering en de energieprijzen.   Het is ons opgevallen dat in de berichtgeving bijna nooit aan de orde komt wat energie is, hoeveel energie Nederlanders gebruiken en wat de gevolgen daarvan zijn. Tegelijkertijd stelt de regering vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond in: 1,45 euro per kubieke meter  voor gas tot een verbruik van 1200 kubieke meter en 0,40 euro per kilowattuur voor stroom tot een verbruik van 2900 kilowattuur. Volgens berekeningen van Milieu Centraal gaat een huishouden met een gemiddeld energieverbruik dan maximaal 230 euro per maand aan energiekosten betalen. En in november…

Lees verderInzicht in energie en energieverbruik

Kernenergie blijft een risico

Een artikel van Herman Damveld: De regering heeft gisteren, 26 september 2022, twee rapporten gepubliceerd over de rol van kernenergie in de energievoorziening. In de ‘Scenariostudie kernenergie’ gaat het vooral over de inpassing van kernenergie evenals de kosten en baten daarvan. Verschillende belangrijke kwesties komen echter niet aan de orde. Enkele voorbeelden. Een belangrijk uitgangspunt van het rapport is dat kernenergie een CO2-vrije energiebron wordt genoemd. Maar dat is niet juist, kernenergie draagt ook bij aan het broeikaseffect. Het rapport gaat weliswaar over radioactief afval maar noemt de problemen met de opslag bij de tijdelijke opslag bij de COVRA in Zeeland niet en gaat ook niet in op de…

Lees verderKernenergie blijft een risico

Kernenergie en kernafval in Zeeland en Noord-Nederland

Voorwoord De huidige regering van VVD, D66, CDA en CU kondigde in het coalitieakkoord van 15 december 2021 aan de kerncentrale Borssele langer in bedrijf te willen houden dan tot 2033. Ook zou de regering stappen zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales en daarvoor 5 miljard euro reserveren. Ten slotte zou het nieuwe kabinet zorgen “voor veilige, permanente opslag van kernafval.” Op 13 oktober 2022 vindt hierover een debat plaats in de Tweede Kamer. Het valt mij op dat de plannen vooral gaan over de kerncentrales en dat de regering zwijgt over hoe gezorgd gaat worden voor de veilige, permanente opslag van kernafval. Kerncentrales maken radioactief afval…

Lees verderKernenergie en kernafval in Zeeland en Noord-Nederland

De tijdelijke en definitieve berging van kernafval

Samenvatting: In het begin werd radioactief afval in de oceaan gedumpt. Toen dat niet meer mocht, wilde de regering opslag in de Noord-Nederlandse zoutkoepels. Maar daar was protest tegen en zo bedacht de regering een tijdelijke oplossing en dat werd de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Zeeland. Toen die opslagplaats er eenmaal was, deed de regering alsof het geen tijdelijke oplossing was, maar voor honderd jaar. Het argument voor  honderd jaar wachten was dat op die manier betere kennis verzameld zou kunnen worden. De echte reden is echter dat veel te weinig geld opzij gelegd is om die opslag nu te kunnen betalen. Toekomstige generaties krijgen de…

Lees verderDe tijdelijke en definitieve berging van kernafval

Veiligheidsrisico

In de kerncentrale Borssele hebben zich in totaal 455 bedrijfsstoringen voorgedaan. Daarbij vielen regelmatig belangrijke veiligheidsvoorzieningen uit, maar er is gelukkig geen ramp gebeurd. Dat de regering jodiumtabletten uitdeelt en rampenplannen heeft, laat zien dat we terdege rekening moeten houden met een ernstig kernongeval. Het gaat hier om een gebied tot op 100 kilometer van een kerncentrale. Maar als kernenergie veilig zou zijn, dan zijn jodiumtabletten niet nodig. Jodiumtabletten uitdelen betekent dat de regering aanvaardt dat kernenergie onveilig is. Jodiumtabletten geven schijnveiligheid. Bovendien is kernenergie een onverzekerbaar risico en in de visie van verzekeringsmaatschappijen onveilig, luidt onze conclusie. Ook deze kwestie bespreken we in dit overzicht.

Lees verderVeiligheidsrisico