Ook het CDA doet mee aan de Provinciale verkiezingen. Wat vinden zij van kerncentrales?

Verkiezingsprogramma

Het CDA is voor kerncentrales in Zeeland. In het verkiezingsprogramma van de Zeeuwse afdeling staat het volgende:

CDA Zeeland acht kernenergie onmisbaar om de klimaatdoelen te halen en wil een nieuwe kerncentrale in Borsele en de verdere ontwikkeling van kleine kerncentrales (SMR’s). CDA Zeeland richt zich daarnaast in de toekomst op energie uit thorium en waterstof.’

Het CDA Zeeland stelt enkele voorwaarden aan de nieuwe centrales. Namelijk:

  • Het beter inpassen van kabels en leidingen in het landschap,
  • het opzetten van een nucleair kenniscluster in Zeeland,
  • en het verantwoord omgaan met het afval.

Het verkiezingsprogramma maakt niet duidelijk hoe het CDA deze voorwaarden gaat hanteren. Het is niet duidelijk wat de inpassing van kabels en leidingen betekent, en wat het CDA verstaat onder verantwoordelijk omgaan met het afval.

Lees het hele verkiezingsprogramma van het CDA hier

Campagne

Kernenergie is geen onderwerp van de landelijke CDA-campagne: het verschijnt (nog) niet op de social media van de partij en in speeches van partijprominenten komt kernenergie bijna niet aan bod. Eén keer noemde Wopke Hoekstra kernenergie in zijn speech in een rits voorbeelden van polariserende thema’s.

De Zeeuwse afdeling vindt kernenergie belangrijker. Het Zeeuwse CDA was op 4 van de 5 kernenergiedebatten aanwezig. Dit resulteerde ook in social media-aandacht vanuit de provinciale partij voor kernenergie. Ook schoof Statenlid Jeffrey Oudeman aan bij de NVDE Provinciale Verkiezingspodcast Klimaat & Energie.

Zowel bij de Zeeuwse verkiezingsdebatten als de podcast gingen de CDA’ers verder dan het verkiezingsprogramma. Zo werd er beloofd dat er geen koeltorens en hoogspanningskabels gingen komen. Of dat mogelijk is, is onduidelijk.

Statenlid Jo-Annes de Bat pleitte tijdens het laatste Zeeuwse kernenergiedebat voor kerncentrales in Borssele, omdat het goed zou zijn voor met lokale MKB. Op de vraag ‘welk MKB? Er is geen MKB hier in Borssele!’ kwam geen antwoord.