JA21 maakt er geen geheim van voor kernenergie te zijn. Maar waarom eigenlijk?

Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van JA21 Zeeland begint met het opsommen van problemen in Nederland. Eén van die problemen, is landschapsvervuiling door windmolens. Oplossingen komen pas later in het programma aan bod.

De oplossing hiervoor is kernenergie, volgenes JA21 Zeeland. Ze omarmen de komst van nieuwe kerncentrales in Borssele, die ze zo spoedig mogelijk willen realiseren.

JA21 wil geen ‘wiebelstroom’ van windmolens, en ziet het als onvermijdelijk om door te gaan met fossiele brandstoffen. Dat willen ze later aanvullen met kernenergie van Zeeuwse bodem.

Campagne

JA21 maakt er geen geheim van dat ze fan zijn van kernenergie. In debatten, verkiezingsspeeches en op social media keert kernenergie steeds terug als ultiem middel voor energieonafhankelijkheid en tegem windturbines en zonneweides.

Partijleider Joost Eerdmans heeft het vaak over kernenergie. Hij is in de Tweede Kamer dan ook verantwoordelijk voor het dossier Energie en Klimaat. De onderwerpen waar de partijleider zich mee bezig houdt, is vaak een goede indicator van wat de prioriteiten zijn van de partij.

Wat regelmatig terugkeert in hun verkiezingscampagne: JA21 gelooft er niet in dat Nederland invloed kan hebben op het klimaat. Ze willen alleen inzetten op het aanpassen aan het veranderende klimaat – klimaatadaptatie. De reden dat ze kernenergie willen, is niet vanwege het klimaat. JA21 wil kerncentrales, omdat ze zien dat fossiele brandstoffen opraken en meer energieonafhankelijkheid willen. En daarvoor zijn windmolens en zonne-wijdes niet de oplossing, volgens de partij. JA21 was niet aanwezig bij de kernenergiedebatten in Zeeland.