Tot aan de verkiezingen analyseren we elke dag een politieke partij en hun standpunt over kernenergie. We trappen af met GroenLinks/PvdA: wat is hun standpunt over kernenergie? Je leest het hier.

Wat staat er in het verkiezingsprogramma?

GroenLinks/PvdA Zeeland is tegen kerncentrales. Ze wil niet dat Borssele 1 langer openblijft en willen ook niet dat er twee nieuwe centrales komen.

De partij vindt dat kernenergie niet duurzaam is, de kosten te hoog zijn, het te lang duurt en ze hebben zorgen over de veiligheid ervan. Ook hebben ze zorgen over het kernafval, voor zowel de tijdelijke opslag als het gebrek aan oplossing voor de definitieve opslag.

Kernenergie past niet in de visie van GroenLinks/Pvda Zeeland. Met kernenergie ‘blijven [we] hangen in een model waarin grote spelers de dienst uitmaken, terwijl we nu juist naar een energiesysteem willen waarin we minder afhankelijk zijn van grote marktpartijen en we burgers en lokale bedrijven eigenaarschap willen geven’.

Wat wil de partij dan wel? GroenLinks/PvdA Zeeland wil dat het Sloegebied het centrum van duurzame energie wordt (offshore wind en waterstof) en wil in 2035 dat de provincie klimaatneutraal is.  

Lees het hele verkiezingsprogramma hier

Verkiezingscampagne

Tot nu toe in de landelijke campagne van GroenLinks/PvdA zien we geen uitingen over kernenergie. Ook in de speeches is het niet over kernenergie gegaan. Behalve dat ze Tweedekamerlid Joris Thijssen naar één van de Zeeuwse kernenergiedebatten stuurden.

Daarentegen heeft GroenLinks/PvdA Zeeland het wel over de kerncentrales in hun campagne. Ze waren bij alle Zeeuwse kernenergiedebatten aanwezig en op hun social media krijgt kernenergie aandacht.

Op zondag 16 februari kwamen Jesse Klaver en Attje Kuiken naar Middelburg voor een campagnebijeenkomst. Ook daar kwam kernenergie niet aan bod bij de speeches. Eén van de eerste vragen uit de zaal vroeg naar verduidelijking, waarop Jesse Klaver antwoorde:

‘Het aanpakken van klimaatverandering is fundamenteler dan over een kerncentrale. Het vraagt om een verandering van ons economisch systeem en ons economisch denken. [We willen een economisch systeem] dat ervoor zorgt dat we het klimaat kunnen redden en de planeet leefbaar kunnen houden voor ons als mensheid en dat er nieuwe bedrijvigheid kan ons ontstaan die goed is voor onze economie en samenleving.’