50PLUS over kernenergie, kernafval en duurzaamheid…

Heeft ouderenpartij 50+ een mening over kernenergie?

Verkiezingsprogramma

Zowel 50PLUS Zeeland als landelijk hebben geen standpunten ingenomen over kernenergie in hun verkiezingsprogramma’s. De standpunten over duurzaamheid en andere thema’s, kun je hier  lezen.

Wel heeft 50PLUS zeeland het kieskompas ingevuld. Daar staat ook een stelling over kernenergie in:

‘In Zeeland mogen extra kerncentrales komen

50PLUS vindt dat de kerncentrale in Borsele alleen in bedrijf mag blijven als de veiligheid kan worden gegarandeerd. Als tot de bouw van nieuwe kerncentrales besloten wordt is Borsele daarvoor de logische vestigingsplaats Deze centrales moeten gebouwd worden volgens de laatste stand van de techniek.’

Campagne

Ook in hun campagne is kernenergie nauwelijks en onderwerp. Op hun social media verschijnt er niets over kerncentrales in Zeeland.

Wel was 50PLUS twee avonden aanwezig bij de kernenergiedebatten in Zeeland. Tijdens één van deze debatten kwam de vraag op ‘Is de politiek bereid om als voorwaarde te stellen dat voor 2030 er een concreet kernafval plan moet zijn, en anders geen kerncentrales?’ Daarop was 50PLUS de enige partij die hierop antwoordde met een ‘nee’. De andere aanwezige partijen die avond waren D66, ChristenUnie, GroenLinks/PvdA en de SP.

Tegelijkertijd gaf de vertegenwoordiger van 50PLUS Zeeland het volgende aan over afval: Er is nog geen oplossing voor het afval, dus het is niet ethisch verantwoord. We kunnen niet in de toekomst kijken. Maar we kunnen ook geen energievorm uitsluiten.’