Bekijk hier het kernenergie standpunt van de SP Zeeland

Verkiezingsprogramma

Meestal kun je aan de inleiding van een verkiezingsprogramma zien wat de prioriteiten zijn van een partij. Kerncentrales worden in de inleiding van het verkiezingsprogramma van SP Zeeland genoemd, maar er worden héél veel zaken in de inleiding van 4 pagina’s benoemd. Maar toch: SP Zeeland is tegen kernenergie.

Dit zijn de actiepunten van SP Zeeland met betrekking tot kernenergie:

  • Kerncentrales leveren geen schone energie. We willen af van fossiele energie, dus ook van kernenergie. Plutonium en uranium zijn stoffen die gedolven worden, met grote ecologische gevolgen en de voorraad is eindig. Het is onverantwoord om hier opnieuw in te investeren. Het gaat om miljarden en een jarenlange investering, niet alleen in kerncentrales maar ook in opslag van radioactief afval, als gekozen wordt voor de bouw van nieuwe kerncentrales.
  •  Kernenergie is risicovol voor de leefomgeving en de bewoners. En bovendien weggegooid geld. Besteed de miljoenen beter aan wind, zon en waterstof. Als er een ongeluk plaatsvindt dan zijn de gevolgen voor de bevolking rampzalig, de schade onbetaalbaar en toekomstige schadelijke effecten enorm. Daarom is de SP voor sluiting en ontmanteling van de kerncentrale in Borssele. Zolang de kerncentrale in Borssele niet dicht is, is voortdurende controle van groot belang en moet de veiligheid zo goed mogelijk worden gegarandeerd, wat allemaal extra geld kost.
  • De Provincie behoort alles in het werk te stellen om samen met de Veiligheidsregio veiligheidsplannen actueel en adequaat te houden en de regelmatige communicatie met en over de kerncentrales, ook die in België, te bevorderen. De bevolking dient op de hoogte te zijn van eventuele risico’s en hoe te handelen bij gevaar. Op korte termijn moet een visie opgesteld worden aangaande de beveiliging van onze haven North Sea Port, onze kerncentrale, ons watersysteem en drinkwatervoorziening. Alle kernvoorzieningen zoals drinkwatervoorzieningen mogen nooit in handen komen van vreemde mogendheden. Ook de beveiliging van data, computersystemen, wind- en zonneparken moet door de Provincie gegarandeerd worden.

Lees het hele verkiezingsprogramma van SP Zeeland hier.

Campagne

De campagne van SP Zeeland gaat over veel onderwerpen: de Zeeuwse natuur, openbaar vervoer, jongeren… En ook over kerncentrales. Ze maken er geen geheim van dat ze tegen de kerncentrales zijn, maar het is ook niet hun enige speerpunt – hoewel hun Twitter pagina anders doet geloven.

De SP was elke avond bij de kernenergiedebatten. Daar maakten de vertegenwoordigers vooral een punt van landschapsvervuiling en het ontbreken van een oplossing voor het kernafval.