Minder klimaatbeleid, meer kerncentrales

Verkiezingsprogramma

In haar verkiezingsprogramma is FvD Zeeland vrij helder: er moeten meer kerncentrales komen. Minimaal twee, maar als het kan liever meer. In het verkiezingsprogramma staat het volgende:

Minstens twee nieuwe kerncentrales erbij in Borssele.”

Hoewel de partij zich ferm verzet tegen de ‘kartelpolitiek’ waarmee de overheid allerlei verduurzaming in het energiebeleid wil passen gaat ze dus wel mee in de plannen voor meer kerncentrales. Van windmolens en zonnepanelen wil FvD Zeeland echter niets te weten:

Geen zonneakkers of windturbines.”

De Noordzee weer open gooien: we breken de windparken op zee af.”

Campagne

Ook de landelijke afdeling van FvD is fan van kernenergie, maar niet om dezelfde redenen als andere partijen. Daar waar andere partijen kernenergie als een belangrijk middel zien om de Co2 uitstoot te reduceren gelooft de FvD helemaal niet in het bestaan van gevaarlijke klimaatverandering. De partij is tegen de klimaatdoelstellingen, wil de Co2 uitstoot niet reduceren en wil weer herinvesteren in fossiele brandstoffen zoals kolen en aardgas. Het is dan ook niet helemaal duidelijk waarom de FvD wel voor kernenergie pleit. Op de website stelt de partij kernenergie “een schone, betrouwbare en zeer veilige techniek” die ook nog eens veel banen oplevert. Daarnaast heeft de partij zich meerdere keren zich over thorium reactoren uitgelaten en zien ze dit ook als een serieuze optie.