De Partij voor de Dieren in Zeeland ziet kernenergie niet als een schone of duurzame energiebron en wil er dan ook niet in investeren.

Verkiezingsprogramma

Uit het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren blijkt dat de partij kernenergie niet als een duurzame energiebron ziet. Ze schaart het onder het lijstje van andere vervuilende energiebronnen waartegen de partij is.

De provincie verleent op geen enkele wijze medewerking aan de bouw van nieuwe kolen of kerncentrales, (schalie)gaswinning, fracking, bedrijfsmatige houtstookinstallaties of projecten voor het verkrijgen van energie uit biomassa en dierlijke afvalstoffen.”

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma :

Campagne

Ook de landelijke Partij voor de Dieren is tegen kernenergie. De website van de partij wijst op de ‘onnodige risico’s’ die kernenergie met zich mee brengt en het nog onopgeloste kernafvalprobleem. Er staat verder:

Kernenergie is daarnaast ook afhankelijk van eindige grondstoffen en daarom geen goed alternatief voor fossiele energiebronnen. Bovendien is kernenergie extreem duur: een kerncentrale kost vele honderden miljoenen: geld dat dan niet gestoken kan worden in energiebesparing en verduurzaming van energie.”

In plaats voor kernenergie pleit de Partij voor de Dieren voor meer wind- en zonne-energie. De kerncentrale in Borssele mag wat betreft de partij ook snel gesloten worden.

De Zeeuwse afdeling van de Partij voor de Dieren heeft actief campagne gevoerd tegen de plannen van het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales in Zeeland. Zo was de partij aanwezig bij de lancering van Stroom naar de Toekomst en moedigde de partij mensen aan zich bij ons aan te sluiten.

Ook was de Partij voor de Dieren bij meerdere debatavonden tijdens de actieweek van Stroom naar de Toekomst aanwezig. Statenlid en fractievoorzitter Trees Janssens stelde daar onder andere: “De beslissing gaat over toekomstige generaties. Die moeten we niet opzadelen met dat afval.”