Klimaatverandering is een topprioriteit voor D66 Zeeland. Wat willen ze eraan doen?

Verkiezingsprogramma

De inleiding van het verkiezingsprogramma schetst de visie van D66 voor Zeeland:

‘Een Zeeland met ruimte voor schone en innovatieve industrie, vooruitstrevende boeren, meer inwoners, een prachtig landschap en een goede balans tussen toerisme en wonen.’

Uit het programma van D66 Zeeland, blijkt dat klimaat & energie prioriteiten zijn. Het wordt namelijk in de inleiding genoemd en het is het eerste inhoudelijke hoofdstuk van het programma. Daarbij wordt gesteld dat kernenergie nodig is:

‘Zeeland ligt grotendeels beneden NAP. Dat maakt ons kwetsbaar voor een stijgende zeespiegel. De menselijke bijdrage aan klimaatverandering moet dus stoppen. Dat doen we in onze provincie door minder fossiele energie te gebruiken en zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Om broeikasgassen verder uit te bannen biedt D66 ruimte voor kernenergie.’

D66 wil met stroom uit wind, zon en uranium waterstof maken, om daarmee de industrie te vergroenen.

Lees het hele verkiezingsprogramma hier .

Campagne

Ook in de campagne is klimaat een thema wat flink naar voren wordt geschoven. Op zowel hun website, als social media, is klimaat het eerste thema wat is uitgelicht.

Dat ze klimaat belangrijk vinden, is duidelijk. Maar wat ze voor het klimaat willen doen? Daarvoor moet je wel doorklikken en hun programma lezen. Er staat geen afbeelding van een kerncentrale op hun social media, bijvoorbeeld.

D66 was bij elk kernenergiedebat. De ene avond leek D66 standvastiger over kernenergie dan de andere. Lijsttrekker Wouter Versluijs lijkt er meer van overtuigd te zijn dat kernenergie nodig is voor het klimaat dan kandidaat Patricia van Veen-de Rechter. Van Veen-de Rechter legde de discussie binnen de partij uit en probeerde het debat te verschuiven naar een leefbaarheidsfonds. Versluijs, daarentegen, zei stellig dat het uitsluiten van kerncentrales, kiezen voor bruinkool betekent.

Tijdens het kernenergiedebat deed D66, net als de ChristenUnie een interessante toezegging: als er voor 2030 geen concreet plan is om goed met het kernafval om te gaan, dan zouden er geen kerncentrales mogen komen.