Verkiezingsprogramma

In het verkiezingsprogramma staat geen standpunt over kernenergie, maar er staan wel twee actiepunten hierover:

  • De overwinst en extra dividend uit opwekking van kernenergie en verkoop PZEM inzetten voor de verduurzaming van de (sociale) woningvoorraad.
  • We zetten actief in op een Zeeuwse lobby voor:
    • een tweede kerncentrale in Zeeland te realiseren, waarbij daarvoor de randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld stralingsrisico en opslag van radioactief afval goed zijn geregeld;

Over een derde kerncentrale wordt niets gezegd. De Regering is van plan om 2 extra kerncentrales in Zeeland te bouwen, naast de kerncentrale die er al staat.

De ChristenUnie Zeeland geeft in hun verkiezingsprogramma dus heel weinig aandacht aan kernenergie, maar ze zijn wel voor de bouw van tenminste één nieuwe centrale.

In het programma stellen ze, net als de SGP, dat bespaarde energie de beste energie is. Naast het isoleren van huizen, wat al overheidsbeleid is, heeft de ChristenUnie Zeeland hier geen actiepunten voor.

Lees hier het hele verkiezingsprogramma van ChristenUnie Zeeland.    

Campagne

De ChristenUnie Zeeland loopt er niet mee te koop dat ze voor meer kernenergie afkomstig uit Zeeland zijn. Op zowel hun website, als social media speelt kernenergie geen rol.

De partij was elke avond vertegenwoordigd bij de kernenergiedebatten. Daar lieten ze weten wel echt voorstander te zijn van kernenergie, maar wel een paar voorwaarden hebben. Tijdens het kernenergiedebat deed de ChristenUnie, net als de D66, een interessante toezegging: als er voor 2030 geen concreet plan is om goed met het kernafval om te gaan, dan zouden er geen kerncentrales mogen komen.