Lees hier alles over het kernenergiestandpunt van de VVD.

Verkiezingsprogramma

In haar verkiezingsprogramma maakt de Zeeuwse afdeling van de VVD het vrij helder voorstander te zijn van meer kernenergie in Zeeland. In het verkiezingsprogramma staat het volgende:

De VVD Zeeland is voor levensduurverlenging van de huidige kerncentrale Borssele en de komst van 2 nieuwe kerncentrales naar Borssele!

De VVD vindt het hierbij essentieel dat er goede afspraken worden gemaakt tussen het rijk, de provincie, andere Zeeuwse overheidsinstanties en overige betrokken partijen. Ook stelt de VVD dat de financiële risico’s niet bij de provincie horen te liggen en is de partij voor het ontwikkelen van een nucleair kenniscluster in Zeeland.

Lees het hele verkiezingsprogramma hier.

Campagne

Op landelijk niveau is de VVD een van de grote pleiters voor meer kernenergie. De partij stond dan ook aan de basis van de kabinetsplannen om twee nieuwe centrales in Zeeland te bouwen. Op haar website noemt de VVD kernenergie een “schone en stabiele energiebron” waarmee de klimaatdoelen van Parijs gehaald kunnen worden.

De Zeeuwse tak van de partij voert ook actief campagne voor twee nieuwe kerncentrales maar lijkt daarin minder uitgesproken. Gedeputeerde Dick van der Velde was namens de partij bij twee van onze debatavonden aanwezig.

Hier probeerde hij de verantwoordelijkheid voor het besluit voor twee nieuwe centrales bij de landelijke overheid te leggen. “Het besluit over de kerncentrales ligt niet bij de provincie”, aldus de gedeputeerde. Op provinciaal niveau wil de VVD het vooral over de voorwaarden van twee nieuwe kerncentrales hebben, niet zozeer of ze er überhaupt moeten komen. Bijvoorbeeld of kernenergie voorrang moet krijgen op het net ten opzichte van wind en zon.