De SGP staat voor christelijke politiek bij een geopende bijbel. Wat betekenen kerncentrales voor hen?

Verkiezingsprogramma

In het verkiezingsprogramma van SGP Zeeland staat het volgende over nieuwe kerncentrales:

‘Kernenergie is nodig voor een gezonde energiemix. Als het Rijk beslist dat Zeeland de meest geschikte plaats is, dan vinden wij dat er voorwaarden gesteld moeten worden om de omgeving tijdens de bouw zoveel mogelijk te ontlasten en dat het gebied profijt moet hebben van deze economische ontwikkeling.’

De partij vindt dat de bewoners van omliggende dorpen moeten meeprofiteren als de bouw doorgaat. Wat dat precies inhoudt, wordt niet duidelijk uit het verkiezingsprogramma.

Wat betreft energie in het algemeen valt nog iets anders op aan het programma van de SGP Zeeland. In de alinea over de energiemix is er veel aandacht voor het belang van energiebesparing: ‘Elke kilowatt elektriciteit die je bespaart, hoef je niet te op te wekken’. Bij de ‘concrete’ actiepunten die hieruit komen, is er slechts één actiepunt die hierop in gaat, en die wordt niet erg concreet: ‘Als provincie dienen we ook kritisch naar onszelf te kijken als we energie willen besparen’.

Lees het hele verkiezingsprogramma hier .

Campagne

De campagne van de SGP staat in het teken van God, de bijbel en bescheidenheid. Qua onderwerpen die ze belangrijk vinden, is het zoeken – behalve als het gaat om de Zeeuwse boer. Er staat geen afbeelding van een kerncentrale op hun Instagram bijvoorbeeld. Op hun social media zijn ze terughoudend met hun uitingen over kernenergie. Op Twitter (zie onderstaande afbeelding) geven ze zelfs de indruk dat ze tegen kerncentrales zijn – in tegenstelling tot hun verkiezingsprogramma.

Op de website van SGP Zeeland staat op de voorpagina een artikel over jongeren en het klimaat. In dat artikel beamen de SGP-jongeren dat ze kerncentrales niet uitsluiten. De SGP Zeeland was niet aanwezig bij de kernenergiedebatten.